Home Meer oor Rowallanpark Skool - More about Rowallanpark Primary. Omsendbriewe - Circulars Ons Fotos - Our Photos Ons Kontak Besonderhede - Our Contact Details

Meer oor Laerskool Rowallanpark - More about Rowallan Park Primary


Ons leuse en beleid

ONS DIEN in die eerste instansie ons Hemelse Vader

ONS DIEN die leerlinge deur ons goeie voorbeeld en tree op as ware opvoeders in die volle sin van die woord

ONS DIEN ons ouers deur saam met U te sorg vir die kosbaarste besitting wat God aan ons toevertou het

ONS DIEN saam met U om die skool uit te bou tot die HEEL BESTE

Our motto and policy

WE SERVE our Heavenly Father in the first place

WE SERVE our pupils by setting the best example and act as educators in the true sense of the word

WE SERVE our parents by assisting you with the upbringing of the most precious gift God has given you

WE SERVE our community and strive to make our school the VERY BEST


Meer oor ons

Laerskool Rowallanpark is 'n parallelmediumskool vir seuns en dogters vanaf pre-primêr tot Graad 7. Die skool bied ook 'n hulpklas en nasorgsentrum. Daar is tans 800 leerlinge in die skool en geen klasse (grade) word gekombineer nie. Uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) word gevolg.

More about us

Rowallan Park Primary is a parallel medium school for boys and girls from pre-primary to Grade 7. The school offers a special class and aftercare facilities. Currently there are 800 pupils attending the school and no classes (grades) are combined. Outcomes based education (OBE) is followed.


Ko-Kurrikulêr - Co-Curriculum

Die skool bied verskeie buitemuurse aktiwiteite aan en is bevoorreg om gekwalifiseerde sportafrigters in diens te hê.

Benewens die normale sportsoorte soos rugby, tennis, krieket en netbal, is daar ook 'n gimnastiekklub wat die skool se saal as gimnasium gebruik. 

Ons poog om die leerlinge soveel geleenthede as moontlik te bied en as sulks onderneem ons gereeld sport toere na ander skole. 

Ook op kulturele gebied kry leerlinge die geleentheid om deel te wees van die skoolkoor asook om deel te neem aan die eisteddfod. Van tyd tot tyd word konserte ook opgevoer.


Beheerliggaam - Governing body

We think of ourselves as a big family and the happiness of the pupils is therefore very important to us. Many activities are organised over weekends to entertain the children e.g. action cricket, film shows etc.

We have an extremely active P.T.A. We are very proud of the parents who organise all the fundraising events.

Home - About Us  - Circulars  - Photo Gallery - Contact Us - Links - Resources

website development, search engine optimisation by ZAWebs Designs 

web hosting by ZAWebs Hosting